Subsidies

Subsidieprogramma's voor uw waterstofproject

Om waterstofprojecten op gang te brengen en een stimulans te geven, worden verschillende financieringsprogramma's aangeboden o.a. door de Europese Unie, rijksoverheid, provincies en gemeentes.

 

Het Interreg VI-programma Deutschland-Nederland

De grensregio’s in Europa zijn de verbindende schakels van de Europese Unie. Door samenwerking over de grens ontstaan unieke kansen voor meer welvaart en een kwalitatief hoogwaardige leef- en werkomgeving. Ter ondersteuning van deze grensoverschrijdende samenwerking heeft de Europese Unie het subsidieprogramma Interreg VI Deutschland-Nederland in het leven geroepen. Met het Interreg VI-programma Deutschland-Nederland worden samenwerkingsprojecten langs de Europese grenzen financieel ondersteund.

Het Interreg VI-programma ”Deutschland-Nederland” (Subsidie vanaf € 25.000)

Voor de Nederlands-Duitse grensregio staat in de periode 2021-2027 een bedrag van ca. 450 miljoen euro ter beschikking. Als onderdeel van het cohesiebeleid 2021-2027 zijn in het Interreg VI-programma Deutschland-Nederland prioriteiten gedefinieerd om economische groei, werkgelegenheid, sociale integratie en betere samenwerking in de grensregio te bevorderen. U kunt als publieke of private rechtspersoon, organisatie of bedrijf een projectaanvraag indienen. Ondersteund worden projecten, waarbij Nederlandse en Duitse partners intensief met elkaar samenwerken. De financiering van projecten bestaat altijd uit een eigen bijdrage van de partners, middelen van de Europese Unie en vaak ook uit nationale en regionale subsidiemiddelen (bijvoorbeeld van ministeries of provincies). Er kunnen projecten op regionaal niveau worden uitgevoerd, maar ook projecten met partners uit het gehele programmagebied. Doorslaggevend voor de beoordeling zijn de inhoud en de kwaliteit van het project. Op de website van het Interreg VI-programma Deutschland-Nederland vindt u veel nuttige informatie over onze projecten en over wat het Interreg VI-programma Deutschland-Nederland voor u kan betekenen: Interreg VI - INTERREG (deutschland-nederland.eu)

Het Interreg Kleinprojectenfonds (Subsidie tot € 25.000)

In het kader van programma’s voor grensoverschrijdende samenwerking zijn burgerprojecten en kleinschalige projecten belangrijke en succesvolle instrumenten met een grote Europese meerwaarde om grensgerelateerde en grensoverschrijdende belemmeringen te elimineren, persoonlijke contacten tussen mensen te bevorderen en grensregio’s en hun burgers dichter bij elkaar te brengen. Deze projecten kunnen worden uitgevoerd binnen het zogenaamde “kleinprojectenfonds”. Dit fonds voor kleinschalige projecten kan binnen verschillende sectoren worden ontwikkeld. In het Interreg VI-programma Deutschland-Nederland is er momenteel één kleinprojectenfonds met de focusgebieden onderwijs, governance, gezondheid en people-to-people.

De Europese Unie ondersteunt samenwerkingsprojecten tussen buurlanden. Het Interreg VI-programma Deutschland-Nederland is speciaal opgezet voor projecten die gericht zijn op samenwerking in het Duits-Nederlandse grensgebied. Om de aanvraagprocedure voor Interreg-middelen toegankelijker te maken, hebben de Duitse-Nederlandse Euregio’s in afstemming met elkaar en met de Interreg-programmapartners het zogenaamde “kleinprojectenfonds” (KPF) ontwikkeld. Dit is speciaal ontworpen voor initiatieven met een maximale subsidie van € 25.000. Er is een vereenvoudigde procedure voor kleinere activiteiten van korte duur die in aanmerking komen voor een forfaitair bedrag van € 750.

Meer informatie over het Interreg Kleinprojectenfonds is te vinden op deze website: Het Interreg Kleinprojectenfonds - EUREGIO

 

 

Rijksoverheid

Voor subsidies voor waterstof in Nederland, verwijzen wij naar de website van de rijksoverheid:
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-en-milieu-innovaties/waterstof

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - Wikipedia

 

Provincies

Voor subsidies voor waterstof op provinciaal niveau, verwijzen wij naar de website van de provincie Overijssel en provincie Gelderland.
Overijssel: Zoeken in subsidies - Loket provincie Overijssel
Gelderland: https://www.gelderland.nl/Subsidies

Logo Loket provincie Overijssel, ga naar de homepage                  H2[X] - Provincie Gelderland

 

Overig subsidies