naar de lijst

Nederlands-Duits onderzoek naar opschaling waterstof afgerond  

Nederland, Noordrijn-Westfalen (NRW) en de Bondsrepubliek Duitsland hebben de afgelopen tijd gezamenlijk onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een transnationale waardeketen voor groene #waterstof die zich uitstrekt van de Noordzee tot de industrieclusters in het grensgebied van Nederland en NRW. Het Duits onderzoeksinstituut IEK-3 Forschungzentrum Jülich, het Duitse energieagentschap Dena en TNO verwachten dat een gezamenlijke Duits-Nederlandse waterstofmarkt tussen nu en 2050 kan uitgroeien tot zeven maal de huidige omvang.  

Met dit project werd de haalbaarheid geanalyseerd van transnationale businesscases voor groene waterstof in Nederland en NRW. Het onderzoek richtte zich op CO2-reductie en de inzet van hernieuwbare energie in de industrie d.mv. productie, transport en gebruik van groene waterstof. Wetenschappers en deskundigen van de onderzoeksinstellingen onderzochten mogelijke businesscases voor groene waterstof met gebruik van transnationale (Nederlands-Duitse) waterstofproductie- en transportinfrastructuur, evenals de belangstelling en potentiële toepassingsgebieden voor groene waterstof in de industrie. Ook beschreven de onderzoekers het bestaande regelgevingskader in de context van de productie, het transport, de handel en het gebruik van groene waterstof. Ten slotte werd het kader onderzocht dat nodig is om de transnationale businesscases voor groene waterstof op te zetten.

Groeikansen

Tussen nu en 2050 kan een gezamenlijke Duits-Nederlandse waterstofmarkt 7 keer groter zijn dan nu. In het geschetste scenario worden vraagcentra in Nederland en NRW via een backbone van ruim 5000 km aaneengesloten leidingen voorzien van maximaal 7,1 miljoen ton waterstof geproduceerd met offshore windenergie. Om te zorgen dat vraag en aanbod gedurende het jaar in evenwicht blijven, zal er echter ook waterstof geïmporteerd moeten worden en zijn er bijna 60 zoutcavernes nodig waarin waterstof kan worden opgeslagen. Kansen liggen er vooral in de industrie en de vervoerssector. De huidige vraag naar waterstof in de petrochemische industrie in NRW en Nederland is flink, respectievelijk 17 TWh en 41 TWh per jaar. In 2050 zal de totale vraag uit deze sectoren 7 keer zo groot zijn, namelijk 162 TWh in NRW en 239 TWh in Nederland. In het betreffende scenario wordt de mogelijke vraag naar waterstof van NRW en Nederland bij een gezamenlijke markt ruim twee keer zo groot, waardoor een grootschalige markt voor groene waterstof meer kans van slagen heeft. Een D-NL samenwerking is gunstig om de waterstofmarkten in NRW en Nederland op te bouwen en op elkaar aan te laten sluiten.  

Trilateraal project

Het onderzoek werd uitgevoerd als trilateraal project van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat van Nederland, het Ministerie van Economische Zaken, Innovatie, Digitalisering en Energie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen en het Duitse ministerie van Economische Zaken en Energie.

Bron: Grensport Düsseldorf