naar de lijst

Onderzoek naar waterstoffabriek in Zutphen

GldH2 onderzoekt twee verschillende locaties op industrieterrein "De Mars" in Zutphen of ze geschikt zijn voor een toekomstige waterstoffabriek. De fabriek, die gebruik maakt van elektrolyse, splitst water in waterstof en zuurstof. Waterstof is een zeer schoon en CO2-vrij gas dat nagenoeg overal als vervanging van fossiel en CO2-rijk aardgas kan dienen. Waterstofcoöperatie GldH2 hecht grote waarde aan een eigen productielocatie van waterstof in Zutphen. Metaalbedrijf Arubis en de regionale treinen zouden naar verwachting binnen tien jaar grote hoeveelheden waterstof nodig hebben. Deze hoeveelheden kunnen nagenoeg onmogelijk met vrachtauto’s worden aangevoerd. De komende maanden moeten uitwijzen op welke lokatie de H2-fabriek het meest tot z’n recht komt